O nas

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON)
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem działania BON jest stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Kierownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością jest dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW.

Zespół projektu ,,UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19

Członek zespołuStanowisko
Agnieszka RegulskaKierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością
Katarzyna Mikołajczyk Koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością
Michał StańczukSpecjalista Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością
Anna Fideluspedagog
Martyna Czarneckapsycholog
Katarzyna Kwiatkowska asystent dydaktyczny
Monika Nowosielska asystent dydaktyczny
Łukasz Kowalski asystent ds. technologii wspierających
Teresa Budryk obsługa prawna opracowania i dostosowania procedur
Jacek Kołota opracowanie i dostosowanie procedur interwencyjnych
Piotr Cieślikowski opiniowanie procedur, zarządzeń oraz decyzji inwestycyjnych pod kątem dostosowywania
istniejącej i nowej infrastruktury