Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Celem działania BON jest stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:

  • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
  • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Wybrane formy wsparcia:

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych (Art. 86. Ust.1. pkt 2 PSWN),
  • indywidualna organizacja studiów (§ 17 Regulaminu Studiów w UKSW),
  • bezpłatne poradnictwo psychologiczne,
  • pomoc tłumacza języka migowego,
  • miejsca parkingowe dla studentów z dysfunkcją ruchu,
  • warsztaty i szkolenia.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BONLINK


Ogólnopolska Konferencja 
Rozwój jakości życia osób z niepełnosprawnością w cyfrowej erze. Inkluzja czy ekskluzja?