Przejdź do treści

Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?

25 listopada 2022 roku

plakat – konferencja
plakat – konferencja

Tematem wiodącym Konferencji będzie interdyscyplinarna problematyka odnosząca się do niepełnosprawności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualne problemy i wyzwania związane z podejmowanym tematem.

Celem organizowanej Konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności. W obszarze teoretycznym konferencja ma umożliwić interdyscyplinarną dyskusję nad wyzwaniami i zadaniami związanymi z podejmowanym obszarem. W obszarze praktycznym celem będzie poszukiwanie nowych form pomocy osobom doświadczającym niepełnosprawności.

Na uwagę zasługuje fakt, że zamierzeniem Konferencji jest wieloaspektowe i interdyscyplinarne spojrzenia na podejmowane zagadnienia w celu wypracowania wspólnego podejścia dla dalszych  działań teoretycznych i praktycznych.

Do udziału w Konferencji zapraszamy socjologów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką konferencji.

Proponowane obszary tematyczne, które zamierzamy podejmować w dyskusjach:

  1. Niepełnosprawność wczoraj i dziś – różnorodne oblicza braku sprawności
  2. Kiedy niepełnosprawność staje się zadaniem ponad miarę
  3. Człowiek z niepełnosprawnością wobec wyzwań współczesności
  4. Funkcjonowanie rodzinne osób z  niepełnosprawnością
  5. Przykłady dobrych praktyk w pracy z osobami z niepełnosprawnością
  6. Osoba z niepełnosprawnością w procesie dydaktycznym i wychowawczym
  7. Kształcenie osób dorosłych z niepełnosprawnością
  8. Możliwości rozwoju osób z niepełnosprawnościami
  9. Niepełnosprawność, która nie wyklucza