Przejdź do treści

Dokumenty wymagane do rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON

Orzeczenie o niepełnosprawności (do zorganizowania we własnym zakresie przez studenta).

Indywidualna Organizacja Studiów

Należy złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału za pośrednictwem BON. Podanie jest opiniowane przez Koordynatora BON i przekazywane na Wydział do dalszego procedowania.

Wzór podania

Zasady działania BON

Materiały dotyczące projektu