Przejdź do treści

Indywidualna Organizacja Studiów (w skrócie IOS) dla studentów z niepełnosprawnością organizowana jest na UKSW na podstawie § 17 Regulaminu Studiów w UKSW i wewnętrznych ustaleń obowiązujących na Wydziałach.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią § 17 Regulaminu Studiów w UKSW.