Przejdź do treści

BON organizuje cykl szkoleń dla pracowników naukowych i administracyjnych pt. „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności”.

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności (opracowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego):

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – elektroniczny podręcznik z podstawowymi zasadami (adaptacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autorstwa Judy Cohen):

Szkolenia BON

BON organizuje cykl szkoleń dla pracowników UKSW pt. „Podnoszenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności”. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” nr POWR.03.05.00-00-A060/19. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szkolenia dla pracowników administracyjnych

Szkolenia dla pracowników naukowych