Przejdź do treści

Dla Studentów

Szczegółowe informacje dla studentów z niepełnosprawnością.

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:

 • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
 • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Wybrane formy wsparcia:

 • stypendium dla osób niepełnosprawnych (Art. 86. Ust.1. pkt 2 PSWN),
 • indywidualna organizacja studiów (§ 17 Regulaminu Studiów w UKSW),
 • bezpłatne poradnictwo psychologiczne (więcej informacji),
 • bezpłatne poradnictwo pedagogiczne (więcej informacji),
 • pomoc prawna dla studentów (więcej informacji),
 • pomoc tłumacza języka migowego,
 • miejsca parkingowe dla studentów z dysfunkcją ruchu (informacje na końcu tej strony),
 • warsztaty i szkolenia.

Inne formy wsparcia

BON UKSW oferuje również pomoc, rekomendacje oraz wskazania w sprawach studenckich związanych z niepełnosprawnością, w tym:

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu,
 • pomoc w sporządzeniu pisma (wskazanie wzoru dokumentu, ewentualnie zakresu treści pisma).

Studentów mogą otrzymać wsparcie ze strony BON UKSW po skierowaniu pisemnego pytania do biura lub e-mailowo na adres bon@uksw.edu.pl.

Jak zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW?

Aby zarejestrować się w BON trzeba pobrać ANKIETĘ, po jej wypełnieniu i podpisaniu złożyć ją, wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu należy przynieść do wglądu) w godzinach dyżuru biura. Więcej informacji o działalności BON na rzecz studentów z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie Rejestracja w BON.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON dostępne są w zakładce Kontakt oraz Aktualności.

Poradnictwo psychologiczne dla studentów

Kierownik projektu ”UKSW bez barier – uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 – dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych studentów z niepełnosprawnościami, doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim.

Terminy konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla studentów, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne są w zakładce Poradnictwo pedagogiczne.

Stypendia i pomoc materialna

Szczegółowe informacje o stypendiach dostępne są na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (DPM UKSW).

Informacja w sprawie udostępnienia miejsc parkingowych dla studentów z dysfunkcją ruchu

Studenci z dysfunkcją ruchu, zarejestrowane w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UKSW a także ci, którzy posiadają ważną Kartę Parkingową, mogą skorzystać z bezpłatnych podziemnych miejsc parkingowych, oznaczonych jako miejsca „dla osób niepełnosprawnych”, pod budynkami nr 23 i 21 w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Zainteresowani mogą kierować wnioski w tej sprawie do Działu Administracyjno-Gospodarczego (Budynek nr 23, pokój 217, budynek nr 21, pokój nr 020). Studenci, których wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie, są zobowiązani do zapłaty na rzecz UKSW kaucji zwrotnej za posiadanie tzw. urządzenia dostępowego, tj. pilota do parkingu.