Przejdź do treści

Misją BON UKSW jest w dużej mierze propagowanie i przedstawianie korzyści płynących z aktywizacji zawodowej studentów z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw wymagań rynku oraz potrzeb studentów zarejestrowanych w BON UKSW, staramy się mieć szeroką, dedykowaną ofertę pracy, praktyk, staży oraz wolontariatu.

Zapraszamy Instytucje oraz firmy prywatne do przesyłania informacji dotyczących zatrudnienia studentów z niepełnosprawnościami na adres e-mail: bon@uksw.edu.pl lub bezpośrednio do Koordynatora BON UKSW – m.stanczuk@uksw.edu.pl