Przejdź do treści

Studenci mają możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa pedagogicznego. Porady skierowane są do studentów doświadczających trudności w nauce, braku umiejętności organizacji nauki własnej, specyficznych problemów warunkujących skuteczne uczenie się i przygotowywanie do egzaminów i zaliczeń, trudności komunikacyjne, nieumiejętność przekazywania własnej wiedzy, itd.
Studenci zainteresowani wsparciem pedagogicznym proszeni są o kontakt z BON UKSW telefonicznym w godzinach pracy lub e-mailowo na adres: bon@uksw.edu.pl lub bezpośrednio z naszymi pedagogami.

W BON UKSW poradnictwem pedagogicznym zajmują się:

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – jest cenionym pedagogiem o bogatym doświadczeniu w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Jej wiedza i zaangażowanie w dziedzinie edukacji osób z różnymi potrzebami stwarzają solidne podstawy do udzielania wsparcia oraz opracowywania indywidualnych strategii edukacyjnych. Dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.  jest również Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, co dodatkowo wzbogaca nasz zespół o jej wizję i liderstwo. a.fidelus@uksw.edu.pl, bud. 23, pok. 016, parter

dr hab. Jan Niewegłowski, prof. ucz. – pedagog. Posiada bogate doświadczenie w pracy ze studentami doświadczającymi trudności w nauce, organizacji własnej nauki, a także specyficznych problemów wpływających na efektywne uczenie się i przygotowywanie się do egzaminów. Jego obszar kompetencji obejmuje również trudności komunikacyjne oraz umiejętność przekazywania wiedzy. Jego doświadczenie obejmuje także pracę z osobami z niepełnosprawnością, co dodatkowo wzbogaca zakres poradnictwa pedagogicznego oferowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. j.nieweglowski@uksw.edu.pl

Dyżur stacjonarny: CZWARTKI w godz. 13.00 – 14.00, bud. 15, pok 1517

prof. Jacek Błeszczyński– pedagog, ekspert ds. Niepełnosprawności: to wybitny pedagog i ekspert w dziedzinie niepełnosprawności. Jego bogate doświadczenie i wiedza umożliwiają mu udzielanie profesjonalnego wsparcia oraz opracowywanie efektywnych strategii edukacyjnych dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami. j.bleszynski@uksw.edu.pl, bud. 23, pok. 016, parter

Dyżur stacjonarny: ŚRODY 13.III; 10.IV; 15.V; 3.VII. (po wcześniejszym umówieniu się mailowo) oraz ON-LINE – PONIEDZIAŁKI w godz. 9.30 – 10.30 na Teams

mgr Monika Nowosielska– asystent dydaktyczny: pełni funkcję asystenta dydaktycznego w naszej Poradni. Jej zadaniem jest wspieranie studentów z niepełnosprawnościami w procesie nauki, dostosowywanie materiałów dydaktycznych oraz zapewnianie odpowiednich środków pomocniczych. m.nowosielska@uksw.edu.pl,bud23 , bud. 23, pok. 018, parter

Dyżur stacjonarny – ŚRODY w godz. 13.00 – 15.00 oraz ON-LINE – poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00

mgr Michał Stańczuk– pedagog/ koordynator poradni: jego głównym celem jest koordynowanie działań zespołu oraz dbanie o to, aby Poradnia była miejscem przyjaznym i dostępnym dla wszystkich. m.stanczuk@uksw.edu.pl, bud. 23, pok. 018, parter