Przejdź do treści

BIURO DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

BON
Celem działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest stwarzanie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Więcej
Dla kandydatów
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia na UKSW.
Więcej
Dla studentów
Informacje dla studentów UKSW dotyczące wsparcia.
Więcej
Kontakt
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter)
tel. 22 380 43 23
Więcej