Przejdź do treści

Wypożyczenie sprzętu IT do nauki zdalnej

Jak wypożyczyć sprzęt komputerowy

Uniwersytet wychodząc na przeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami, które nie dysponują sprzętem komputerowym potrzebnym do wsparcia nauki w UKSW, zwłaszcza w trybie zdalnym, uruchomił ścieżkę jego udostępniania. Studenci zarejestrowani w BON mogą korzystać z zaplecza informatycznego UKSW, składając stosowny wniosek w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością. Po weryfikacji i spełnieniu warunków, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem użyczany jest na okres semestru lub roku akademickiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypożyczania sprzętu komputerowego na UKSW zawarte są w Regulaminie.

Dokumenty wymagane do złożenia w BON w celu wypożyczenia sprzętu IT

  • Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego dla osób z niepełnosprawnością wraz z klauzulą informacyjną RODO
  • Umowa użyczenia
  • Protokół Wydania/Zwrotu
  • Instrukcja sposobu użytkowania sprzętu komputerowego