Przejdź do treści

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zlokalizowany jest na dwóch kampusach, posiadających budynki o różnym stopniu dostępności. BON wraz z administratorami stworzyli bazę dostępności architektonicznej poszczególnych budynków UKSW ze szczegółowymi opisami. Zawarte zostały tam także dane administratorów każdego z budynków wraz z danymi kontaktowymi, co pozwoli na uzyskanie bezpośredniej informacji o organizacji pracy oraz możliwościach udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Wykaz dostępności architektonicznej budynków UKSW