Przejdź do treści

Stypendia i zapomogi

Oferowana pomoc stypendialna dla studentów z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje o stypendiach dostępne są na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (DPM UKSW).

Na UKSW najnowsze informacje dotyczące wniosków o stypendia i zapomogi można znaleźć na stronie Działu Pomocy Materialnej (DPM UKSW).