Przejdź do treści

Podjęcie studiów jest dla wielu osób nie tylko wyzwaniem edukacyjnym, ale również organizacyjnym. Czas ten związany jest z okresem dłuższego rozstania z rodziną, przyjaciółmi i podjęciem nowego wyzwania, jakim jest kształcenie akademickie. Konieczność przeorganizowania dotychczasowego życia, dostosowania się do nowego środowiska nierzadko wywołuje silny stres i obawy. Mogą ujawnić się różnorodne emocje, prowadzące nawet do podważania zasadności podjęcia studiów. Są to reakcje charakterystyczne dla adaptacji do nowych sytuacji i obowiązków.

Ważne jest, aby uświadomić sobie, że doświadczanie tego typu napięcia jest zwykle stanem przejściowym, związanym z odnajdywaniem się w nowych warunkach i okolicznościach. Warto uświadomić sobie, że jest to stan bliski wielu studentom, szczególnie pierwszego roku.

Studenci z niepełnosprawnością, którzy doświadczają trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.) mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych.

W BON UKSW poradnictwem psychologicznym zajmują się:

  • psycholog dr Martyna Czarnecka
  • psycholog dr Justyna Kurtyka-Chałas
  • psycholog mgr Alicja Szałkowska-Dośpiał
  • psycholog mgr Justyna Jastrzębska

Porady i konsultacje skierowane są do studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w społeczności akademickiej oraz tych, którzy przeżywają indywidualne problemy emocjonalno-psychiczne (stany depresyjne, napięcia emocjonalne, stany lękowe, problemy osobiste lub rodzinne, itd.).

Przed wypełnieniem zgłoszenia zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konsultacji psychologicznych na UKSW.

Ze względu na epidemię Covid-19 poradnictwo psychologiczne odbywa się w formie synchronicznego kontaktu on-line lub stacjonarnie. Studenci zainteresowani pomocą psychologiczną dokonują rejestracji przez formularz dostępny na stronie internetowej BON. Po rejestracji ustalany jest dokładny termin spotkania z psychologiem w trybie on-line.

Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego prosimy także o zapoznanie się z Klauzulą RODO dla Poradni Psychologicznej UKSW.

Terminy konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla studentów:

  • psycholog dr Martyna Czarnocka (dyżur w czwartki w godz. 10:30-12:30)
  • psycholog dr Justyna Kurtyka-Chałas
  • psycholog Mgr Alicja Szałkowska-Dośpiał
  • psycholog mgr Justyna Jastrzębska (dyżur w poniedziałki w godz. 14:00-15:30 na kampusie Wóycickiego w pokoju 1550 w budynku 15 i w czwartki w godz. 15:30-17:00 na kampusie Dewajtis w pok. 14.

Studenci zainteresowani pomocą psychologiczną dokonują rejestracji przez FORMULARZ; po rejestracji ustalany jest dokładny termin spotkania.