Przejdź do treści

Poradnictwo prawne

Proces udzielania porad prawnych dla studentów z niepełnosprawnością.

Biuro Osób Niepełnosprawnych (BON) w ramach swojej działalności udziela informacji i porad prawnych osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności studentom, doktorantom, pracownikom Uniwersytetu oraz kandydatom na studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przed skorzystaniem ze wsparcia prosimy o zapoznanie się z:

Aby zgłosić się po poradę prawną należy skontaktować się mailowo z BON pod adresem: bon@uksw.edu.pl. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu udzielana informacji i porad prawnych przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla studentów z niepełnosprawnością oraz klauzuli informacyjnej.

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:

  • Temat: Formularz zgłoszeniowy porady prawnej;
  • Imię i nazwisko oraz dane adresowe;
  • Opis problemu;
  • Załączniki.

Po rejestracji indywidualnie ustalany jest dokładny termin spotkania stacjonarnego lub on-line.