Przejdź do treści

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:

  • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
  • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Wybrane formy wsparcia:

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością wspiera także w sprawach dotyczących sposobu rozwiązania problemu osobie uprawnionej. Pomaga w sporządzeniu pism (wskazuje odpowiedni dokument bądź treść pisma). Wsparcie studentów jest realizowane po skierowaniu pisemnego pytania do biura lub e-mailowo pod adresem: bon@uksw.edu.pl.