Przejdź do treści

Co zrobić, by zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością?

Aby zarejestrować się w BON należy pobrać ANKIETĘ. Po jej wypełnieniu i podpisaniu należy złożyć ją wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu należy przynieść do wglądu) w czasie dyżuru biura.

Rejestracja w BON daje możliwość skorzystania z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwia wypełnienie w systemie USOS wniosku o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON

Terminy dostępne są w zakładce Kontakty oraz Aktualności.