Przejdź do treści

Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej)

Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Polska Fundacja Narodowa

Fundacja Popieram Rodzinę