Przejdź do treści

prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie

prof. Mieczysław Ozorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. Sławomir H. Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. Kazimierz Pospiszyl

dr hab. Stanisław Chrobak prof. ucz. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Marzena Dycht prof. ucz. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Jolanta Łodzińska prof. ucz. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Grażyna Miłkowska prof. ucz. – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz. – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Barbara Nowak prof. ucz. – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Naukowej w Krakowie

dr hab. Krystyna Ostrowska prof. ucz. – emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr hab. Małgorzata Sitek prof. ucz. – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Małgorzata Such Pyrgiel prof. ucz. – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr hab. Krzysztof Wojcieszek – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Maciej Ciechomski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Iwona Florek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Anna Janus – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Aleksandra Jędryszek – Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

dr Marcin Jurczyk – Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie

dr Justyna Kurtyka- Chałas – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marlena Kilian– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Ewa Kiliszek – Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Kinga Krawiecka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Grzegorz Kudlak – Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

dr Ewa Kulawska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marek Kulesza – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marta Kulesza – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Kamil Kuracki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Aleksandra Lukasek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Joanna Moleda – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marcin Strzelec – Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

dr Konrad Wierzbicki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Monika Wolińska – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

dr Marcin Zarzecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie