Przejdź do treści

PFRON oddział w Warszawie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt
Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej)
Forum Uniwersytetów Polskich
Fundacja Popieram Rodzinę
Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie