Przejdź do treści
 • Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej)
 • Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych Instytutu Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
 • Polska Fundacja Narodowa
 • Fundacja Popieram Rodzinę