Przejdź do treści

Po zakończeniu konferencji planowane jest przygotowanie monografii tematycznej złożonej przede wszystkim z najlepszych artykułów zgłoszonych nie tylko wygłoszonych podczas konferencji. Publikacja ukaże się nakładem Wydawnictwa UKSW w 2022 r. Termin składania artykułów zostanie podany podczas konferencji. Autorzy będą proszeni są o złożenie tekstów drogą elektroniczną na adres Biura Konferencji: m.stanczuk@uksw.edu.pl

Artykuł można przygotować w jednym z języków konferencji (polski, niemiecki).

OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU

ARTYKUŁ  to sugerowane od 20 000 do 20 100 znaków ze spacjami, czyli min 0,5 arkusza wydawniczego;

1 arkusz wydawniczy = 40 tys znaków ze spacjami;

min 6 arkuszy = MONOGRAFIA  TEMATYCZNA