Przejdź do treści

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ucz. dr hab.  Magdalena Sitek – Jej Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Dariusz Grzybek -Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu

lic Ewa Staruch – Przewodnicząca Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich

Zuzanna Kilanowska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studenckiego UKSW