Przejdź do treści

prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz – Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

prof. dr hab. Manfred Cassens- Hochschule für Oekonomie & Management, München

prof. dr hab.  Kathrin Maier – Katholische Stiftungsfachhochschule, München

prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Ks. prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. zw. dr hab. Jadwiga Kuczyńska Kwapisz-  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Krystyna Ostrowska-  Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

Ks. prof. zw dr hab. Mieczysław Ozorowski-  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. ucz. dr hab. Anna Fidelus,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prorektor ds. studenckich i kształcenia

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Such Pyrgiel, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Prorektor ds. kształcenia i ewaluacji nauki

ks. prof. ucz. dr hab. Stanisław Chrobak-  Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. prof. ucz. dr habJan Niewęgłowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ucz. dr hab. Jolanta Łodzińska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Regulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. ucz. dr hab.  Irena Pospiszyl,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

prof. ucz. dr hab. Grażyna Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski

dr Ewa Kulawska ProdziekanWydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Iwona Florek Prorektor ds. kontaktów międzynarodowych, nauki i ewaluacji kształcenia Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Aleksandra Lukasek Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Konrad Wierzbicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Justyna Kurtyka- Chałas – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Maciej Ciechomski- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Martyna Czarnecka- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Marek Kulesza- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie