Dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na studentów UKSW dotyczące rekrutacji

Wszelkie niezbędne informacje są opisane poniższych stronach:

  • Harmonogram rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2020/2021 – LINK
  • Podstawowe informacje dotyczące rekrutacji na studia na UKSW dla osób z niepełnosprawnością – LINK
  • Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) – LINK DO STRONY
  • Przewodnik po rekrutacji na UKSW – LINK
Dodatkowe informacje

Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością dr hab. Agnieszka Regulska wspólnie z Biurem Rekrutacji i zajmują się wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania osób niepełnosprawnych w naszej uczelni.

UWAGA! Czas spotkań z osobami odpowiedzialnymi należy ustalić wcześniej mailowo.

Kontakt:

  • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością: bon@uksw.edu.pl.
  • Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością – dr hab. Agnieszka Regulska: a.regulska@uksw.edu.pl.
  • Biura Rekrutacji: Kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 005.
Rejestracja w BON

Jak zarejestrować się u Kierownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością?

Należy pobrać ANKIETĘ [POBIERZ], wypełnić ją i podpisaną złożyć w czasie dyżurów u Kierownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do okazania do wglądu).

Rejestracja u Kierownika BON da Państwu możliwość skorzystania w trakcie studiów z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwi rejestrację i wypełnienie w systemie USOS wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, który należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON

Dostępne są w zakładce Kontakty [LINK] oraz Aktualności [LINK].