Przejdź do treści

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia na UKSW

Wszelkie niezbędne informacje są opisane na poniższych stronach:

Dodatkowe informacje

W sprawie rekrutacji na studia należy kontaktować się z Biurem Rekrutacji w godzinach od 9:00-14:30. Szczegółowe informacje: kontakt

Kierownikiem projektu ”UKSW bez barier – uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19 jest dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Kontakt:

  • Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością: bon@uksw.edu.pl.
  • Biuro Rekrutacji: kampus przy ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 005.