Dla pracowników

Materiały dla pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Harmonogram szkoleń kadry pt. „Podnoszenie świadomości nt. niepełnosprawności” dla pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2020-2023 dostępny jest poniżej.
Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności (opracowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego):
Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami – elektroniczny podręcznik z podstawowymi zasadami (adaptacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, autor Judy Cohen):