Dla studentów

Informacja o zmianach w funkcjonowaniu BON UKSW

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną uprzejmie informuję, że do odwołania wszelkie sprawy należy załatwiać kontaktując się mailowo z Kierownikiem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (mail: a.regulska@uksw.edu.pl) lub pracownikami BON (mail: bon@uksw.edu.pl).

Do korzystania ze wsparcia uprawnieni są zarejestrowani w BON:
  • studenci i doktoranci UKSW z niepełnosprawnością (legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności),
  • studenci i doktoranci UKSW z przewlekłą chorobą (na podstawie zaświadczenia lekarskiego).
Jak zarejestrować się u Pełnomocnika Rektora UKSW ds. Osób z Niepełnosprawnością?

Należy pobrać ANKIETĘ [POBIERZ], wypełnić ją i podpisaną złożyć w czasie dyżurów u Kierownika Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał dokumentu do okazania do wglądu).

Rejestracja u Kierownika BON da Państwu możliwość skorzystania w trakcie studiów z dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także umożliwi rejestrację i wypełnienie w systemie USOS wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, który należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów.

Terminy rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON

Dostępne są w zakładce Kontakty (LINK) oraz Aktualności (LINK).

Poradnictwo psychologiczne dla studentów

Kierownik Biura ds. osób z niepełnosprawnościami zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Terminy konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla studentów:

  1. środa: 9.00 – 11.00 Psycholog Dr Martyna Czarnocka
  2. środa: 11.30 – 13.30 Psycholog Dr Justyna Kurtyka-Chałas

Studenci zainteresowani pomocą psychologiczną dokonują rejestracji przez FORMULARZ dostępny na stronie internetowej UKSW; po rejestracji ustalany jest dokładny termin spotkania.

Informacje o stypendiach

Szanowni Studenci,
Szczegółowe informacje o stypendiach dostępne są na stronie internetowej Działu Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (DPM UKSW).

Informacja w sprawie udostępnienia miejsc parkingowych dla osób z dysfunkcją ruchu

Informujemy osoby z dysfunkcją ruchu, zarejestrowane u Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UKSW i posiadające ważną Kartę Parkingową, że istnieje możliwość udostępnienia bezpłatnie podziemnych miejsc parkingowych, oznaczonych jako miejsca „dla osób niepełnosprawnych”, pod budynkami nr 23 i 21 w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3. Osoby zainteresowane korzystaniem z tych miejsc prosimy o kierowanie wniosków w tej sprawie do Działu Administracyjno-Gospodarczego (Budynek nr 23, pokój 217, budynek nr 21, pokój nr 020). Osoby, których wnioski zostaną zaopiniowane pozytywnie, będą zobowiązane do zapłaty na rzecz UKSW kaucji zwrotnej za posiadanie tzw. urządzenia dostępowego, tj. pilota do parkingu. (POBIERZ WNIOSEK).