Kontakt

Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pok. 018, budynek 23 (parter)
mgr Michał Stańczuk: od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

Kampus UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pok. 501, budynek łącznika, (II piętro, jest winda)
mgr Katarzyna Mikołajczyk: wtorki i czwartki w godzinach 10:00-12:00

BON UKSW

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter)
01-938 Warszawa
tel. (22) 380 43 23

email: bon@uksw.edu.pl
www.bon.uksw.edu.pl


DYŻURY:

Wsparcie pedagogiczne – prof. dr hab.Jacek Błeszyński: 14 września 2022 rok w godzinach 11:00-13:00 dyżur zdalny : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiUj5Ec5y5xDm8C22Euy5uWUHWi8YJ64g9ni-_52P3oM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=17e208bd-4ef7-4bee-a7c8-95887bb12233&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wsparcie pedagogiczne – prof. dr hab.Jacek Błeszyński: 28  września 2022 rok w godzinach 11:00-13:00 dyżur stacjonarny Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pok. 017, budynek 23 (parter)

Wsparcie psychologiczne –  dr hab. Dariusz Pater prof. ucz. : każdy poniedziałek i środa w godzinach 14:00-16:00 Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pok. 018, budynek 23 (parter)

Asystent dydaktyczny – mgr Monika Nowosielska: Każdy czwartek godzina 12:00-13:00 Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pok. 018, budynek 23 (parter)

Asystent dydaktyczny – mgr Ewelina Ligęza termin po wcześniejszym kontakcie mailowym: e.ligeza@uksw.edu.pl Kampus UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, pok. 018, budynek 23 (parter)


Formularz kontaktowy