Kontakt

godło UKSW z orłem, granatowy akronim "UKSW", i logo BON: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

REJESTRACJA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19.

TerminyMiejsce
Kampus UKSW ul. WóycickiegoMgr Michał Stańczuk
codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-14.00
pok. 018, budynek 23, (parter)
Kampus UKSW ul. DewajtisMgr Katarzyna Mikołajczyk
wtorek i czwartek
w godz. 10.00-12.00
pok. 501, budynek łącznika, (II piętro, jest winda)

Dyżur Kierownika BON
Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW
Czwartek godz. 14.00-15.30.
Dyżur odbywa się w pok. 018, budynek 23, Kampus UKSW ul. Wóycickiego.

Dyżur Kierownika BON odbywa się zdalnie przez MS Teams
Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f225a6fbb6049f3a432acc9a78e3639%40thread.tacv2/conversations?groupId=f46a290b-1031-4a8b-abad-9fb45f1fc70f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zalecane jest, aby wszelkie sprawy zgłaszać kontaktując się mailowo z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW (mail: bon@uksw.edu.pl, a.regulska@uksw.edu.pl) lub telefonicznie (22) 380 43 23.

Asystenci dydaktyczny BON:

mgr Katarzyna Kwiatkowska: k.kwiatkowska@uksw.edu.pl lub MS Teams, kod zespołu: y44v6v8 Konsultacje online lub stacjonarnie po wcześniejszym umówienu terminu spotkania.

BON UKSW

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, pok. 018 (parter)
01-938 Warszawa
tel. (22) 380 43 23

email: bon@uksw.edu.pl
www.bon.uksw.edu.pl

Formularz kontaktowy