Kategorie
Aktualności

REJESTRACJA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Aktualne informacje dotyczące terminów rejestracji studentów z niepełnosprawnością w BON.

Prosimy o zachowanie zasad sanitarnych wynikających z epidemii COVID-19.

TerminyMiejsce
Kampus UKSW ul. WóycickiegoMgr Michał Stańczuk
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
pok. 018, budynek 23, (parter)
Kampus UKSW ul. DewajtisMgr Katarzyna Mikołajczyk
wtorek i czwartek w godz. 10.00-12.00
pok. 501, budynek łącznika, (II piętro, jest winda)
Dyżur telefonicznyMgr Radosław Patelak
codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-15.00
tel. 22 569 68 51

Dyżur Kierownika BON

Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW

Czwartek godz. 14.00-15.30
Dyżur odbywa się w pok. 018, budynek 23,
Kampus UKSW ul. Wóycickiego.

Dyżur Kierownika BON odbywa się zdalnie przez MS Teams:
Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f225a6fbb6049f3a432acc9a78e3639%40thread.tacv2/conversations?groupId=f46a290b-1031-4a8b-abad-9fb45f1fc70f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Kod: ltkggyw

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zalecane jest, aby wszelkie sprawy zgłaszać kontaktując się mailowo z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW (mail: bon@uksw.edu.pl, a.regulska@uksw.edu.pl) lub telefonicznie (22) 380 43 23.