Przejdź do treści

Uczelnia dla każdego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Uczelni dla OzN w sposób umożliwiający im korzystanie w pełni z zasobów Uczelni i zdobycie wykształcenia na równi z osobami pełnosprawnymi, podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności wśród studentów, trwała zmiana w funkcjonowaniu Uczelni uwzględniająca specyfikę potrzeb OzN.

07 lipca 2020