Przejdź do treści

Harmonogram szkoleń dla kadry

Poniżej dostępny jest plik PDF z Harmonogramem szkoleń kadry pt. „Podnoszenie świadomości nt. niepełnosprawności” dla pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na lata 2020-2023. 

20 grudnia 2020