Przejdź do treści

Warsztaty „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego”

Z inicjatywy Kierownika projektu: „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19.  dr hab. Anny Fidelus realizowane są indywidualne spotkania z pracownikami UKSW, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat trudności doświadczanych przez osoby z niepełnosprawnościami.

Spotkanie organizowane są  w ramach Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 Spotkania odbywają się w grupach  roboczych, w trakcie których koncentrujemy się na:

– pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji interpersonalnych

– poszerzamy i promujemy wiedzę odnoszącą się do trudności osób z niepełnosprawnościami

– wspólnie poszukujemy rozwiązań dla trudności osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze grupy robocze odbyły się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UKSW oraz w Dziale Rekrutacji UKSW.

Współorganizatorami spotkań są dr Justyna Kurtyka-Chałas oraz mgr Michał Stańczuk.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach grupy roboczej!

Pracownicy Biura Rekrutacji wraz z dr Justyną Kurtyką-Chałas (pierwsza od prawej) oraz mgr Michałem Stańczukiem (drugi od prawej)

Od lewej: mgr Michał Stańczuk, dr Justyna Kurtyka-Chałas, mgr Agnieszka Iwaszkiewicz, mgr Radosław Patelak, mgr Marta Kazior, Bogusław Wojakowski

18 maja 2022