Przejdź do treści

Kolejne spotkanie warsztatowe

W dniu 14 czerwca 2022 roku  odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej organizowane są  w ramach Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tym razem w spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Nauk Historycznych. Podczas dzisiejszego spotkania  koncentrowaliśmy się na:

– pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji interpersonalnych

– poszerzaniu i promowaniu  wiedzy odnoszącej się do trudności osób z niepełnosprawnościami.

Spotkania grup roboczych organizowane są z inicjatywy Kierownika projektu: „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” Nr POWR.03.05.00-00-A060/19.  dr hab. Anny Fidelus prof. ucz.

Współorganizatorami spotkań są dr Justyna Kurtyka-Chałas oraz mgr Michał Stańczuk.

14 czerwca 2022