Przejdź do treści

Relacja po konferencji

Dnia 20 listopada 2023 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona tematyce niepełnosprawności, zorganizowana przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to przyciągnęło przedstawicieli różnych dziedzin nauki, a także praktyków, zainteresowanych wspólnym rozważaniem wyzwań i zadań związanych z niepełnosprawnością.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło spojrzeć na temat z różnych perspektyw, łącząc teorię z praktyką. Wśród uczestników znaleźli się socjologowie, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy oraz inni naukowcy, których wiedza i doświadczenie wzbogaciły dyskusję.

W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Społeczne i kulturowe aspekty tego zjawiska, psychologiczne i emocjonalne wyzwania osób z niepełnosprawnościami, edukacja i wsparcie w różnych kontekstach, nowoczesne technologie, prawa i polityka społeczna dotyczące niepełnosprawnych, a także perspektywa samych osób z niepełnosprawnościami były tematami wielu prezentacji i dyskusji.

Ważnym elementem konferencji było również zaproszenie do wspólnego wypracowania podejścia do dalszych działań w sferze teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy mieli okazję dzielić się cennymi wnioskami oraz prezentować innowacyjne rozwiązania w obszarze niepełnosprawności.

Formuła hybrydowa konferencji, która umożliwiała udział zarówno osobiście, jak i zdalnie, sprawiła, że wydarzenie stało się dostępne dla szerszego grona uczestników. Część konferencji odbyła się  w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się twarzą w twarz, a jednocześnie transmisja obrad była dostępna online za pośrednictwem kanału Uczelni na YouTube. Łącznie w konferencji wzięło udział 403 uczestników . 

Konferencja zakończyła się sukcesem, pozostawiając uczestnikom wiele inspiracji do dalszych badań i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wspólna refleksja nad tym ważnym tematem wpisuje się w dążenia do tworzenia bardziej inkludującego i zrozumiałego społeczeństwa.

Głównymi organizatorami konferencji byli Prorektor ds. studenckich i kształcenia  dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. i Koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW  mgr Michał Stańczuk.

21 listopada 2023