Przejdź do treści

Odznaczenia dla przedstawicieli BON UKSW

Niezwykłe odznaczenie dla Prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW oraz Koordynatora BON UKSW!

Podczas III Sympozjum „Resocjalizacja w Praktyce. Autorskie projekty oddziaływań” które odbyło się 4 grudnia br., dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. i Michał Stańczuk zostali uhonorowani odznaczeniami Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II. Odznaczenia zostały wręczone przez prezesa Stowarzyszenia – Pana Ryszarda Zawadowskiego.

Poprzez to odznaczenie, Stowarzyszenie Pamięci Jana Pawła II chciało wyrazić głęboką wdzięczność dr hab. Annie Fidelus prof. ucz. i Michałowi Stańczukowi za ich cenny wkład w kształtowanie lepszej przyszłości dla osób najbardziej potrzebujących. Pan Prezes Stowarzyszenia podkreślił podczas uroczystego wręczania odznaczeń, że ich praca stanowi źródło inspiracji, ukazując, jak ważne jest czynienie dobra w imię sprawiedliwości i wspólnoty.

W ramach działalności na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odznaczeni angażują się również w pomoc osobom z niepełnosprawnością. Dr hab. Anna Fidelus prof. ucz. jest kierownikiem projektu „UKSW Bez Barier”, zaś Michał Stańczuk pełni rolę koordynatora Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie . Ich zaangażowanie oraz działania w tym obszarze są ważnym wkładem w tworzenie bardziej inkludencyjnej przestrzeni akademickiej.

Jeszcze raz GRATULUJEMY!!! oraz dziękujemy za nieocenioną pracę na rzecz społeczności akademickiej. Mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie dodatkową motywacją do kontynuowania trudu na rzecz ludzi potrzebujących pomocy, wsparcia i zrozumienia.

04 grudnia 2023