Przejdź do treści

STAŻ w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacji w ramach projektu „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Edycja 2_2” na stanowisko:

STAŻYSTA W MINISTERSTWIE FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Miejsce stażu: Warszawa, Wspólna 2/4

Zadania:

 • Prace biurowe, archiwizacja
 • Gromadzenie danych z dostępnych źródeł, analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie, zestawianie, wizualizacja danych
 • Przygotowanie oraz przekazanie akt do sądu, oraz bieżąca pomoc administracyjna
 • Inne w zależności od posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Aktualne do końca marca 2024 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualny dokument równoważny
 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy
 • Znajomość pakietu Office
 • Min. Średnie wykształcenie z maturą (mile widziane kierunkowe z Administracji, Bezpieczeństwa Narodowego, Funduszy Europejskich lub Prawa oraz IT)
 • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista, sumienność
 • Wysoka motywacja do nabycia doświadczenia zawodowego w administracji  państwowej, umiejętność pracy w zespole i otwartość na nowe wyzwania

Oferujemy:

 • Płatny staż zawodowy w dostosowanym budynku od 3 miesięcy do 7 z możliwością przedłużenia w poszczególnych przypadkach – wynagrodzenie miesięczne to 2900 brutto
 • Bezpłatny udział w szkoleniach i kursach
 • Możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy oraz doświadczenia w administracji i służbie publicznej
 • Doradztwo w zakresie rozwoju kariery
 • Indywidualne i profesjonalne podejście w procesie rekrutacji

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesyłanie CV wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności pod adres: monika_wegrzyn@fundacjasustinae.org  tytuł: STAŻ MFIPG

04 grudnia 2023