Przejdź do treści

Współpraca BON UKSW z gośćmi z Uniwersytetów z Niemiec i Węgier

W dniach 11–14 grudnia 2023 roku, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odbyło się ważne wydarzenie – międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Family Health Advisor” (projekt nr 2021-1-PL01-KA220-000028101), realizowanego w ramach Akcji Kluczowej 2 Partnerstwa Współpracy Programu Erasmus+.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli partnerów projektu z różnych krajów, m.in. Széchenyi István University z Węgier, FOM Hochschule für Oekonomie & Management GmbH Gemeinnützige z Niemiec, EDU Research Polska Sp. z o.o. oraz Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW i Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW .

Celem projektu „Family Health Advisor” jest rozwijanie kompetencji z zakresu doradztwa zdrowotnego w kontekście rodzin. Uczestnicy mieli okazję wymieniać doświadczenia, omawiać postępy projektu oraz planować dalsze kroki. Współpraca między partnerami z różnych krajów w ramach programu Erasmus+ stanowi istotny element budowania wspólnoty akademickiej i przyczynia się do wzmacniania relacji międzynarodowych w obszarze edukacji i nauki.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako gospodarz spotkania z dumą wspiera inicjatywy mające na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie zdrowia rodziny. Projekt „Family Health Advisor” stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości życia rodzin poprzez odpowiednie wsparcie i doradztwo zdrowotne.

Podczas spotkania uczestnicy mieli także okazję spotkać się z Koordynatorem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mgr Michałem Stańczukiem, który szczegółowo przedstawił zasady działania BON UKSW oraz opisał specyfikę pracy, skoncentrowaną na wsparciu studentów z różnymi formami niepełnosprawności.

Uczestnicy z Niemiec wyrazili pełen podziw i uznanie dla działań podejmowanych przez BON UKSW, zauważając, że Biuro wykracza poza standardowe funkcje podobnych jednostek na uniwersytetach w Niemczech i na Węgrzech. Goście z zagranicy uznali, że Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest doskonałym przykładem realizacji zasad inkluzji na uczelni. Wyrażając podziękowania za cenne informacje i zaprezentowane możliwości, uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć utrzymania kontaktów z BON UKSW w przyszłości.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz. oraz mgr Michała Stańczuka.

15 grudnia 2023