Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert na dostawę Zestawu siedzisk wypoczynkowych dla BON UKSW

W związku z uruchomieniem procedury zakupu zestawu siedzisk wypoczynkowych dla Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  zapraszamy do składania ofert celem wybrania najkorzystniejszej cenowo oferty. Ofertę należy przedstawić zgodnie z wzorem formularza ofertowego załączonego do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, podając zarówno ceny netto, jak i brutto poszczególnych produktów.
 
Oferty należy przesyłać do dnia 23 lutego 2024 r. do godz. 13.00 w wersji elektronicznej na adres mailowy: m.mazur@uksw.edu.pl
 
 

Dokumenty:

16 lutego 2024