Przejdź do treści

Parlament Europejski otwarty na pracowników z niepełnosprawnością

Parlament Europejski organizuje 10. edycję programu działań pozytywnych (PAP). Ta konkursowa ścieżka ułatwia zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako pracowników kontraktowych. Dzięki tej inicjatywie kandydujące osoby z niepełnosprawnością mają szansę pracować dla Parlamentu.

Procedura PAP pozwala stworzyć listę 20 osób zakwalifikowanych, które dyrekcje generalne Sekretariatu Generalnego mogą zatrudnić jako pracowników kontraktowych (na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej) w II, III lub IV grupie funkcyjnej W ramach programu Parlament zatrudnia co roku do sześciu osób z tej listy na umowach rocznych (z możliwością przedłużenia). Nazwiska pozostałych osób spośród 20 laureatek i laureatów umieszcza się na 18 miesięcy na liście rezerwowej. Daje im to możliwość zatrudnienia przez dyrekcje generalne Parlamentu poza PAP.

Szczegóły oraz kryteria naboru dostępne na stronie Parlamentu Europejskiego

20 lutego 2024