Przejdź do treści

Praktyki absolwenckie w Urzędzie m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy zapraszają na odpłatne praktyki absolwenckie. Oferta praktyk dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.  Odpłatne praktyki absolwenckie w biurach Urzędu m.st. Warszawy (bip.warszawa.pl)

Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Termin praktyk: 1 lipca – 30 września 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00). Zgłoszenia na praktyki przyjmowane są do 17 maja br.

W tegorocznej ofercie 5 miejsc dedykowanych jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności.

OFERTY:

17 kwietnia 2024