Przejdź do treści

Zaproszenie do składania artykułów do publikacji naukowej

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do składania artykułów naukowych do monografii pt. „Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?”,

pod redakcją prof. Jacka Błeszyńskiego i mgr Michała Stańczuka. 

Celem monografii jest zgłębienie różnorodnych aspektów związanych z tematyką niepełnosprawności, analiza wyzwań, które  stawia ona przed współczesnym społeczeństwem, a także identyfikacja możliwości i zadań, które musimy podjąć, aby zapewnić równość szans i godność dla osób z niepełnosprawnościami.

Serdecznie zachęcamy do nadsyłania oryginalnych i innowacyjnych artykułów, które wpisują się w zakres tematyczny monografii. Akceptujemy zarówno badania empiryczne, jak i prace teoretyczne oraz analizę literatury. Możliwe obszary tematyczne obejmują, ale nie są ograniczone do:

  • polityki publicznej dotyczącej niepełnosprawności;
  • integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  • edukacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
  • technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami;
  • aspektów psychologicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością;
  • praw osób niepełnosprawnych i ich ochrony.

Prosimy o przesyłanie artykułów w języku polskim, zgodnie z wytycznymi redakcyjnymi. Każdy artykuł zostanie poddany recenzji przez niezależnych ekspertów.

Wytyczne redakcyjne

Termin składania artykułów upływa 17 czerwca 2024 roku. Prace należy przesyłać na adres e-mail redakcji monografii: (m.stanczuk@uksw.edu.pl).

Czekamy z niecierpliwością na Państwa cenny wkład do tej ważnej dyskusji naukowej. Liczymy, że monografia stanie się cennym źródłem wiedzy dla badaczy, praktyków i wszystkich zainteresowanych zagadnieniem niepełnosprawności.

Z poważaniem,

Redaktorzy monografii

17 kwietnia 2024