Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Słuchawki wygłuszające dla studentów

Z inicjatywy Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ds. Dostępności, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) zakupiło słuchawki wygłuszające (ochronniki słuchu) renomowanej firmy Uvex, wraz z zestawami higienicznymi przeznaczonymi do indywidualnego użytku. Słuchawki te są dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szczególnie dla osób neuroróżnorodnych, które potrzebują wyciszenia podczas egzaminów, pracy własnej lub w przerwach między zajęciami. W miarę dostępności, ze sprzętu mogą korzystać studenci zarejestrowani w Biurze […]

Konferencja naukowa Polska i Europa wobec zmian demograficznych

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów do udziału w konferencji, która odbędzie się dnia 20 maja br. w murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przy ulicy Kazimierza Wóycickiego 1/3, bud. 21 Auditorium Maximum. W konferencji będzie też można uczestniczyć zdalnie – link do transmisji online Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma certyfikat uczestnictwa, zarówno czynnego, jak i biernego. Uczestnicy bierni, którzy będą śledzić obrady na żywo, otrzymają certyfikat w dniu […]

Program Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością

Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. Celem projektu jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnością zmierzająca […]

Women in Tech 2024 – bezpłatne bilety wstępu dla Osób z Niepełnosprawnością

W imieniu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na konferencję Perspektywy Women in Tech Summit (WiTS) 2024, która odbędzie się już 12-13 czerwca w warszawskim EXPO XXI (Prądzyńskiego 12/14). Strona www wydarzenia: https://womenintechsummit.pl/ Organizator imprezy przygotował pulę bezpłatnych biletów dla Osób z Niepełnosprawnością, zwłaszcza tych związanych z nauką i technologią (osoby studiujące na kierunkach ścisłych, pracujące bądź poszukujące pracy w branży). Osoby zainteresowane […]

Projekt Performig Justice dla studentów z niepełnosprawnościami

Fundacja Kulawa Warszawa, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizuje projekt „Performing Justice”, który ma na celu wsparcie młodzieży i młodych dorosłych z niepełnosprawnościami, w tworzeniu spektaklu teatralnego pokazującego, czym dla nich jest sprawiedliwość, w tym sprawiedliwość społeczna, jak chcą być widziani i postrzegani przez innych. Osoby, które zgłoszą się do projektu i pomyślnie przejdą proces rekrutacji, będą uczestniczyć w warsztatach zaplanowanych w terminie 19-31.08.2024 r. z zakwaterowaniem w hotelu w podwarszawskich Falentach. Warsztaty […]

SŁABOSŁYSZALNI – zaproszenie do udziału w badaniu dla osób słabosłyszących!

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Ewa Domagała-Zyśk zaprasza studentów słabosłyszących do wypełnienie ankiety, która ma za zadanie pomóc lepiej poznać osoby słabosłyszące i lepiej się z nimi uczyć. „Na co dzień – już od 20 lat – uczę języka angielskiego osoby niesłyszące i słabosłyszące. Piszę też o tym książki i artykuły, aby uczyć innych nauczycieli.” Ankieta Proszę o odesłanie wypełnionej ankiety do 20 maja 2024. Dziękuję za czas przeznaczony na wypełnienie […]

Nabór partnera do projektu „Uczelnie coraz bardziej dostępne”

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza otwarty nabór Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu zgłoszonego w odpowiedzi na konkurs nr FERS.03.01-IP.08-001/24 „Uczelnie coraz bardziej dostępne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego. Szczegóły naboru dostępne w dokumentacji poniżej:

Pomoc i wsparcie w kryzysie psychicznym

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zaprasza do udziału w programie dla młodzieży i młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych i ich rodzin. Obejmuje on m.in. indywidualne, rodzinne oraz grupowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, a także konsultacje prawne. Program skierowany jest do osób w wieku 15-26 lat z województwa mazowieckiego. Szczegóły uczestnictwa

Zaproszenie do składania artykułów do publikacji naukowej

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do składania artykułów naukowych do monografii pt. „Niepełnosprawność – wyzwanie czy zadanie we współczesnym świecie?”, pod redakcją prof. Jacka Błeszyńskiego i mgr Michała Stańczuka.  Celem monografii jest zgłębienie różnorodnych aspektów związanych z tematyką niepełnosprawności, analiza wyzwań, które  stawia ona przed współczesnym społeczeństwem, a także identyfikacja możliwości i zadań, które musimy podjąć, aby zapewnić równość szans i godność dla osób z niepełnosprawnościami. Serdecznie zachęcamy do nadsyłania […]